Nielimitowana liczba klientów | TSMbox – Backup Appliance

Nielimitowana liczba klientów

W ramach wykorzystywanych licencji można używać systemu TSMbox do backupowania całego środowiska informatycznego. Nie ma znaczenia rodzaj i ilość zainstalowanych klientów. Problemu nie stanowią nowo zakupione lub rozbudowywane serwery. Jedynym wykładnikiem licencji jest ilość przechowywanych danych w urządzeniu.