CEDC International rozbudowuje centralny system backupu | TSMbox – Backup Appliance

CEDC International rozbudowuje centralny system backupu

CEDC International, jeden z największych producentów wódki oraz dystrybutorów alkoholu, w lipcu tego roku, z uwagi na dynamiczny rozwój i związany z tym przyrost danych, zdecydował się na rozbudowę centralnego systemu backupu TSMbox Backup Appliance w swoich dwóch lokalizacjach w Polsce.

W siedzibie w Warszawie wdrożony pierwotnie w 2013 r. TSMbox 4TB rozbudowano o dodatkowe 2TB (łącznie 6TB), natomiast w Obornikach Śląskich wdrożony w 2014 r. TSMbox 2TB rozbudowany został o 4TB. W obu lokalizacjach zatem system może przechowywać 6TB danych po deduplikacji.

Wdrożenie zakończyło się 17 lipca w Warszawie, 28 lipca w Obornikach Śląskich.